Home
Potala

Huffington Post: Knieval voor China kan rampzalige gevolgen hebben 14 april
Het Boedhistisch dagblad van Nederland, en verder alle andere landen in Europa waar Xi Jinping (Chinese leider) doorreist, word de Chinese wijze die toegepast word in Tibet en nu ook in Europa, aangeklaagd.
Het in hechtenis nemen van Belgische burgers, alsook 13 Belgische burgers van Tibetaanse afkomst. De Tibetanen die werden opgepakt waren lokale inwoners van Brugge.
Voor de Tibetanen, die het helemaal niet begrepen, want zij werden enkel opgepakt omdat ze van Tibetaanse afkomst waren, kwamen verbaasd in onze cel terecht. Niemand van de Tibetanen of wij met drie Belgen, hebben iets verkeerd gedaan, we hebben niet betoogd, of geroepen. Wij drie VVT'ers' kwamen net samen op het plein en werden prompt opgesloten. op het plein waren enkel Chinezen, die werden wel gerust gelaten en niet opgepakt.

Bert Anciaux

De minister van Binnenlandse Zaken en gelijke Kansen ontving prangende vragen van Senator Bert Anciaux naar aanleiding van de preventieve arrestatie die de 3 bestuursleden

van de Tibet Support Group Belgium/ Vrienden van Tibet vorige

week, tijdens het bezoek van Xi Jinping aan Brugge, moesten

ondergaan.

Dit nieuwsfeit spreidde zich al gauw als een lopend vuurtje

over de gehele wereld rond .

De bestuursleden, die nog steeds en regelmatig

steunbetuigingen uit verschillende hoeken ontvangen,

willen deze aandacht vooral benutten om de schrijnende situatie van de Tibetanen aan de internationale gemeenschap kenbaar te maken en doen een dringende oproep aan onze politici om het onderstaand voorbeeld navolging te doen krijgen.

Het bestuur van de Tibet Support Group dankt de Senator dan ook uitdrukkelijk in al

zijn communicatie en inzet voor TIBET.

Inge Hermans

President Tibet Support Groups Belgium / Vrienden van Tibet

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schriftelijke vraag nr. 5-11376

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 4 april 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Brugge - Manifestatie- Optreden van de federale en lokale politie - Preventieve arrestatie - Vrijemeningsuiting

Chronologie

4/4/2014Verzending vraag

Vraag nr. 5-11376 d.d. 4 april 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Drie mensen van de Tibet Support Groups/Vrienden van Tibet, werden op 1 april 2014 preventief gearresteerd door leden van de federale en Brugse politie. Daarbij werden ze niet alleen vijf uren vastgehouden, maar werd hen ook het democratische recht op vrije meningsuiting ontzegd om te protesteren tegen het bezoek van een leider van een autocratische, dictatoriale staat, de Volksrepubliek China. Daarbij gebeurde de arrestatie met veel machtsvertoon, zonder enige terughoudendheid… dit terwijl de drie mensen geen enkele vorm van provocatief gedrag vertoonden. Op de vraag van een van de gearresteerden waarom deze preventieve arrestatie, kwam geen enkel antwoord, ook niet op welke tenlastelegging er werd geformuleerd.

Dit schrijnende verhaal is niet het eerste; al eerder confronteerde ik de minister met soortgelijke getuigenissen. Het lijkt wel of onze democratie - die zwaar met de lippen wordt beleden - in concrete gevallen compleet verdwijnt en wordt opgeofferd in functie van een slaafs en totaal onterecht respect voor een dictatoriaal regime. Deze verhalen zijn niet alleen een democratie en een rechtsstaat onwaardig, het blijkt bijna systematisch dat de ordetroepen zich van deze basisrechten geen ene moer aantrekken en zelf gedrag vertonen dat bij autocratie past.

Daarbij de volgende vragen.

1) Bevestigt de geachte minister de preventieve arrestatie van drie mensen op 1 april in Brugge?

2) Op basis van welke feiten (en geen vermoedens) gebeurde deze preventieve aanhouding?

3) Waarom kregen de gearresteerden geen duidelijke verklaring voor hun aanhouding?

4) Waarom moest deze aanhouding tot vijf uren worden gerekt?

5) Waarom gebeurde deze aanhouding zo ostentatief?

6) Hoe verklaart de geachte minister dat mensen die hun recht op vrije meningsuiting op een gewone, zeker niet gewelddadige maar beschaafde wijze willen uitoefenen, hierin hardhandig worden gefnuikt?

7) Of vindt zij het niet veroorloofd dat mensen protesteren tegen een dictatoriaal regime of prevaleren eventuele economische belangen op mensenrechten?

8) Beaamt de geachte minister dat de politie met dit soort van ingrijpen de basisrechten van een democratie en een rechtsstaat met de voeten treedt? Gaat de minister akkoord dat het regime van de Volksrepubliek China mag worden bestempeld als mensenrechtenonvriendelijk - gezien de vele internationale veroordelingen en de quasi oneindige opsomming van o.a. wederrechtelijke bezetting van Tibet, executies en hard, repressief optreden tegen binnenlandse maar vreedzame opposanten?

9) Zal zij duidelijk en ondubbelzinnig hiertegen optreden en de politiediensten en betrokken politieverantwoordelijken hierover convoceren en indien nodig straffen… of vindt de minister dit optreden passend en toelaatbaar?

10) Deelt de geachte minister mijn analyse dat de Belgische federale en lokale politiediensten op een angstwekkende wijze het respect voor vrijemeningsuiting verliezen en geen gemodereerde afwegingen maken hoe ze met beschaafde, geweldloze protesten moeten omgaan? Wat zal de minister hieromtrent als maatregelen treffen?

_________________________________________________________________________________________________

Illegal detentions of protesters in Belgium during

the visit of Chinese president

 

Tibetans and Belgian supporters seeking to peacefully protest during President Xi Jinping’s visit to Bruges, Belgium on April 1st were detained for hours, in one case partially strip-searched, and had Tibetan flags confiscated. Permission to organise a peaceful protest had been granted earlier by the Mayor of Bruges.

_______________________________________________________________________________

Brasschaat 2-4-2014

Inge Hermans, voorzitter van de Tibet Support Groups Belgium/Vrienden van Tibet, werd op 1 april, samen met twee andere bestuursleden,

5 uur lang preventief gearresteerd door de federale en Brugse politie en werden daardoor, op de momenten

waar men in een land als België de democratische waarden mag en kan verwachten,monddood gemaakt.

De drie bestuursleden van de Tibet Support Group werden zeer ondiscreet opgepakt en afgevoerd, net voor de chinese president arriveerde aan het Concertgebouw.

Het plein krioelde van de Chinese en Belgische veiligheidsagenten.

De Tibetactivisten waren enkel aanwezig en vertoonden geen provocatief gedrag.

Op de vraag van Inge Hermans wat de hen ten laste gelegde feiten waren, kon men geen afdoend antwoord bieden en

enkel meedelen dat ze een risico vormden voor de openbare orde en veiligheid.

Voor de Vrienden van Tibet meer dan een stap te ver in een land dat zich “open, democratisch en progressief” wil noemen.

Een pure schande en een democratie onwaardig....

Brugge werd gisteren een verre, slaafse provincie van de Volksrepubliek China.

De Tibet Support Group heeft aan den lijve ondervonden wat zovele burgers in de Chinese dictatuur dagelijks moeten ondergaan

en dus kregen ze een extra stimulans om te blijven vechten tegen de wantoestanden.

Vanaf nu klinkt de slogan dan ook FREE TIBET-FREE CHINA-FREE BELGIUM !

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Inge Hermans
Inge Hermans in aktie

________________________________________________________________________________________________________

Sakya.be  Sakya Trizin komt naar Belgiië
Vrienden van Tibet op facebook

 

Sakya Trizin komt naar Antwerpen België, verdere info op de website, klik op de afbeelding

___________________________________________________________________________________________

 

Tibet in Belgie